skip to Main Content

Europa otwiera oczy i przyznaje nam rację

https://www.hooktube.com/watch?v=gLBqB1d81KA
https://www.youtube.com/watch?v=gLBqB1d81KA
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

published on November 17 2017

Rząd PiS wycofał się ze szkodliwej decyzji rządu PO-PSL o sprowadzeniu do Polski imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Jako pierwsi mówiliśmy, że nie każdy imigrant jest uchodźcą, a tylko nieliczni uciekają przed wojną i terrorem. Dwa lata po sprzeciwie polskiego rządu w sprawie przyjmowania nielegalnych imigrantów unijni przywódcy zaczynają rozumieć absurdalną politykę przymusowej relokacji uchodźców.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top